Het Opleidingen team

De dagelijkse leiding van Centennium Opleidingen is in handen van Casper ter Luun en Peter Poharnok. De administratie ondersteuning en dagelijkse communicatie wordt verzorgd door mw. Monique van het Hof.

Casper (links op de foto) heeft een dubbelfunctie binnen Centennium: naast zijn rol als consultant en adviseur in opdrachten & projecten is hij tevens Managing Director van Centennium Opleidingen, en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en alle activiteiten. In zijn functie als Managing Director houdt hij zich vooral bezig met het opleidingenportfolio, de kwaliteit van de cursussen & trainingen, het docenten-team alsmede het externe relatiebeheer.
Daar waar nodig kan hij in geval van calamiteiten invallen als docent.

Peter is oprichter en eigenaar van Centennium en houdt zich zowel voor de consultancypraktijk als voor Centennium Opleidingen vooral bezig met de strategie, de processen, Finance en brandmarketingactiviteiten.

Monique is verantwoordelijk voor alle administratieve en secretariële werkzaamheden van Centennium Opleidingen en verzorgt terzake ook de zowel interne als externe communicatie. Ook draagt zij zorg voor alle logistieke en organisatorische aangelegenheden.

Monique is op alle werkdagen met uitzondering van de woensdag het aanspreekpunt voor Centennium Opleidingen.

 

Centennium Opleidingen is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 088-6363200 alsmede via email info@centennium-opleidingen.nl.

 

Kijk op https://www.centennium-opleidingen.nl/contact-met-centennium voor alle contactdetails en bijzonderheden.

 

Centennium Opleidingen BV – www.centennium-opleidingen.nl info@centennium-opleidingen.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement