Centennium Opleidingen vindt het belangrijk om geregeld feedback te krijgen op de kwaliteit en inhoud van haar trainingen en cursussen – zowel van haar docenten als van haar cursisten. In sommige gevallen zijn zij bereid om ook voor de camera iets te vertellen over de trainingen: hetzij over hun eigen beweegredenen om bepaalde trainingen te volgen, hetzij over de eventuele meerwaarde van onze trainingen en cursussen voor ambitieuze BI-professionals.

Hieronder een greep uit de verschillende Testimonials die we recentelijk hebben gerealiseerd:

Cloud-technologie, Stermodelleren en de toegevoegde waarde van doelgerichte BI/DWH opleidingen (Marco, consultant & docent) 
Cloud vs ‘on premises’, flexibiliteit en slagkracht van de Cloud-technologie, MS Azure en data-engineering (Mark, docent)
DP203 Data-engineering on MS Azure en de waarde van BI/DWH-opleidingen voor Young-Professionals (Nick, consultant)
Kunde-trainingen voor hard skills en Kennis-trainingen voor de theoretische basis: een ideale combinatie (Casper, consultant & docent)
De meerwaarde van Centennium Opleidingen, Stermodelleren en de voordelen van goede Cloud-kennis (André, consultant & docent)
Cloud-technologie: een doelgerichte investering in de toekomst, zowel voor datagedreven organisaties als BI-professionals (Kader, consultant)

Centennium Opleidingen BV – www.centennium-opleidingen.nl info@centennium-opleidingen.nl088 63 63 200 – Regulusweg 5, 2516 AC  Den Haag, Nederland

Centennium - Data- en Informatiemanagement  Centennium - Data- en Informatiemanagement